کمپین نوروزی آکادمی دال ترید تا 100 درصد تخفیف!!!
محتوای 5 Tips for Trading Volatile Currencies

5 نکته مهم برای معامله جفت ارزهای پرنوسان

نوسانات بخش جدایی ناپذیر معامله گری بخصوص در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال است، این نوسانات می توانند منطقی و یا غیرمنطقی باشند؛ هیچ قانون مشخص و معینی برای آن ها وجود ندارد و ما باید تلاش کنیم که ...