دال ترید

هفته نامه فارکس – شماره اول 16/3 – 20/3

بحران اقتصادی و غذایی گریبان گیر جهان

تهیه شده توسط تیم تحلیلی آکادمی دال ترید

در هفته‌ی اخیر با انتشار اخبار اقتصادی مهم در آمریکا، اروپا، چین، استرالیا و ژاپن روبه رو بودیم، که با نوسانات زیادی در مارکت‌ها همراه بود. از طرف دیگر وضعیت‌های سیاسی کلان حال حاضر مانند جنگ اوکراین، جنگ‌های احتمالی دیگر در نواحی شمالی اروپا و آبله میمون و همچنین امنیت غذایی روی فعالیت های اقتصادی سایه انداخته و به تورم‌ها دامن زده است که در راستای آن موجب موضع گیری های خاص توسط بانک‌های مرکزی شده است.

فهرست هفته نامه:

برای دانلود هفته نامه از لینک زیر اقدام کنید.

خروج از نسخه موبایل